หอเกียรติยศและแรงบันดาลใจนิตยา คชภักดี

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

“สิ่งที่หมอพัฒนาการเด็กคนหนึ่งได้ทำได้  เปรียบเหมือนหยดน้ำ  หยดเล็กๆ ที่สร้างแรงกระเพื่อม แผ่ขยายออกไป ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย”

NICFD Channel

หอเกียรติยศและแรงบันดาลใจ นิตยา คชภักดี (จาก รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ)

NICFD Channel

หอเกียรติยศและแรงบันดาลใจ นิตยา คชภักดี (จาก รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี ที่ปรึกษาสถาบันฯ)

” การพัฒนาเด็กต้องพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน
พัฒนาเพียงด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ “

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี

ข่าวกิจกรรมเสวนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของหอเกียรติยศ

E-Books

แรงบันดาลใจจาก อาจารย์นิตยา

หมอนิตมาแล้ว

OUR GALLERY

ภาพแห่งความทรงจำ ร่วมรำลึกถึงตลอดไป