การติดต่อประสานงาน

การติดต่อประสานงาน

หากท่านต้องการติดต่อประสานกับ หอเกียรติยศและแรงบันดาลใจนิตยา คชภักดี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กรุณาติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ได้ต่อไปนี้

หอเกียรติยศและแรงบันดาลใจนิตยา คชภักดี

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

Address

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์

หมายเหตุ : ขณะนี้อยู่ในระยะการดำเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ

Opening Hours

วันและเวลาทำการ หอเกียรติยศและแรงบันดาลใจนิตยา คชภักดี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันและเวลาราชการ

ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ : ขณะนี้อยู่ในระยะการดำเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ

มูลนิธินิตยา – นัยพินิจ คชภักดี เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

Address

มูลนิธินิตยา – นัยพินิจ คชภักดี เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

กรันย์ภรณ์  ศรีงิ้วราย

อ.ดร.นุชนาฎ รักษี

หมายเหตุ : ขณะนี้อยู่ในระยะการดำเนินการยื่นเอกสารจัดตั้งมูลนิธิ

Opening Hours

วันและเวลาทำการ มูลนิธินิตยา – นัยพินิจ คชภักดี เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันและเวลาราชการ

ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ : ขณะนี้อยู่ในระยะการดำเนินการยื่นเอกสารจัดตั้งมูลนิธิ